Oferta

Biuro rachunkowo-księgowe Moja Księgowość specjalizuje się w prowadzeniu:

Księga Handlowa
 • rejestracja i aktualizacje firmy w Urzędzie Skarbowym (NIP-2, VAT-R, VAT-R/UE), Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ( ZPA, ZFA, ZUA, ZIUA, ZCNA, ZCZA, ZWUA, ZZA, ZIPA, ZWPA, ZBA, ZAA), Urzędem Statystycznym (REGON)
 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, na życzenie klienta zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości
 • wystawianie faktur od wewnątrz unijnych transakcji
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • potwierdzanie sald z poszczególnymi kontrahentami
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji zakupu podatku od towarów i usług
 • księgowanie wyciągów bankowych złotówkowych i walutowych
 • księgowanie pozostałych dokumentów księgowych
 • prowadzenie rozliczeń właścicieli i udziałowców
 • prowadzenie rozliczeń z pracownikami
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • rozliczanie różnic kursowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych: NIP, VAT, CIT, PIT
 • sporządzanie odpowiednich deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dostarczanie w/w deklaracji do właściwych Urzędów
 • bezpośrednie informowanie o wysokościach podatków i składek ZUS za dany okres
 • sporządzanie przelewów na w/w płatności
oraz
 • sporządzanie bilansów otwarcia i zamknięcia (roczne sprawozdania finansowe)
 • tworzenie planów kont i polityki rachunkowości
 • wystawianie faktur sprzedaży, faktur korygujących sprzedaż
 • wystawianie not korygujących
 • wystawianie not odsetkowych i ponagleń do zapłaty
 • rozliczanie ewidencji przebiegu pojazdów
 • sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym
 • obsługa kontroli Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • współpraca z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia
Książka Przychodów i Rozchodów
 • rejestracja i aktualizacje firmy w Urzędzie Skarbowym (NIP-2, NIP-1,VAT-R, VAT-R/UE), Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ( ZPA, ZFA, ZUA, ZIUA, ZCNA, ZCZA, ZWUA, ZZA, ZIPA, ZWPA, ZBA, ZAA), Urzędem Statystycznym (REGON)
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wystawianie faktur od wewnątrz unijnych transakcji
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji zakupu podatku od towarów i usług
 • księgowanie pozostałych dokumentów księgowych
 • prowadzenie rozliczeń właścicieli
 • prowadzenie rozliczeń z pracownikami
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • rozliczanie różnic kursowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych: NIP, VAT, PIT
 • sporządzanie odpowiednich deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dostarczanie w/w deklaracji do właściwych Urzędów
 • bezpośrednie informowanie o kwotach podatków i składek ZUS do zapłacenia za dany okres
 • sporządzanie przelewów na w/w płatności
oraz
 • wystawianie faktur sprzedaży i faktur korygujących sprzedaż
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • potwierdzanie sald z poszczególnymi kontrahentami
 • wystawianie not korygujących
 • wystawianie not odsetkowych i ponagleń do zapłaty
 • księgowanie wyciągów bankowych złotówkowych i walutowych
 • rozliczanie ewidencji przebiegu pojazdów
 • sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi , Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym
 • obsługa kontroli Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Ewidencja ryczałtowa
 • rejestracja i aktualizacje firmy w Urzędzie Skarbowym (NIP-2, NIP-1,VAT-R, VAT-R/UE), Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ( ZPA, ZFA, ZUA, ZIUA, ZCNA, ZCZA, ZWUA, ZZA, ZIPA, ZWPA, ZBA, ZAA), Urzędem Statystycznym (REGON)
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wystawianie faktur od wewnątrz unijnych transakcji
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji zakupu podatku od towarów i usług
 • prowadzenie rozliczeń właścicieli
 • prowadzenie rozliczeń z pracownikami
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • rozliczanie różnic kursowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych: NIP, VAT, PIT
 • sporządzanie odpowiednich deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dostarczanie w/w deklaracji do właściwych Urzędów
 • bezpośrednie informowanie o kwotach podatków i składek ZUS do zapłacenia za dany okres
 • sporządzanie przelewów na w/w płatności
oraz
 • wystawianie faktur sprzedaży i faktur korygujących sprzedaż
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • potwierdzanie sald z poszczególnymi kontrahentami
 • wystawianie not korygujących
 • wystawianie not odsetkowych i ponagleń do zapłaty
 • księgowanie wyciągów bankowych złotówkowych i walutowych
 • rozliczanie ewidencji przebiegu pojazdów
 • sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi , Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym
 • obsługa kontroli Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Karta podatkowa
 • rejestracja i aktualizacje firmy w Urzędzie Skarbowym (NIP-2, NIP-1,VAT-R , VAT-R/UE), Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ( ZPA, ZFA, ZUA, ZIUA, ZCNA, ZCZA, ZWUA, ZZA, ZIPA, ZWPA, ZBA, ZAA), Urzędem Statystycznym (REGON)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji zakupu podatku od towarów i usług
 • prowadzenie rozliczeń z pracownikami
 • sporządzanie deklaracji podatkowych: NIP, VAT, PIT (PIT-16A)
 • sporządzanie odpowiednich deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dostarczanie w/w deklaracji do właściwych Urzędów
 • bezpośrednie informowanie o kwotach podatków i składek ZUS do zapłacenia za dany okres
 • sporządzanie przelewów na w/w płatności
oraz
 • wystawianie faktur sprzedaży i faktur korygujących sprzedaż
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • potwierdzanie sald z poszczególnymi kontrahentami
 • wystawianie not korygujących
 • wystawianie not odsetkowych i ponagleń do zapłaty
 • księgowanie wyciągów bankowych złotówkowych i walutowych
 • rozliczanie ewidencji przebiegu pojazdów
 • sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi , Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym
 • obsługa kontroli Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Płace
 • sporządzanie skróconych i szczegółowych list płac osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenie
 • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • bezpośrednie informowanie o kwotach wynagrodzeń do wypłaty
 • bezpośrednie informowanie o kwotach podatków i składek ZUS do zapłacenia za dany okres
 • sporządzanie przelewów na w/w płatności
 • reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi , Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA)
 • sporządzanie deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4)
 • dostarczanie w/w deklaracji do właściwych Urzędów
 • elektroniczna wymiana dokumentów z ZUS
oraz
 • deklaracji PFRON
 • sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • obsługa kontroli Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Kadry
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie pasków wynagrodzeń
 • przygotowywanie dokumentów związanych z podpisywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę
 • sporządzanie odpowiednich aneksów do umów
 • dbanie o terminowość badań lekarskich i szkoleń BHP
 • wyliczanie i kontrolowanie przysługujących dni urlopowych
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach
 • sporządzanie świadectw pracy
BHP
 • szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców
 • pomiary natężenia światła
 • zgłoszenie pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy
 • opracowywanie regulaminów pracy i płacy
Rejestracja firmy
Wystarczy mieć pomysł na działalność, my zajmiemy się rejestracją Twojej firmy!
 • rejestracja każdego rodzaju działalności gospodarczej
 • umawianie z notariuszem
 • rejestracja Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
 • rejestracja Urząd Statystyczny (REGON)
 • rejestracja w Urzędzie Skarbowym (US)
 • rejestracja Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Adres siedziby
Chcesz spać spokojnie?
 • Jeżeli prowadzisz działalność w domu
 • Nie chcesz żeby nachodził Cię Urząd Skarbowy i ZUS
 • Nie masz czasu na odbieranie listów poleconych z poczty
 • Chcesz mieć siedzibę w centrum Warszawy
 • Chcesz zająć się tylko spokojnym prowadzeniem firmy
Możemy Ci to zapewnić za jedyne 200 złotych (netto) - wystarczy podpisać z nami umowę Oferujemy pod naszym adresem prawną siedzibę dla twojej firmy
 • nie musisz wynajmować lokalu w obrocie gospodarczym
 • nie musisz podawać swojego adresu zamieszkania
 • nie musisz wynajmować kosztownej powierzchni biurowej
 • odbierzemy firmową korespondencję
Inne usługi
 • wyprowadzanie zaległości
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • pomoc w wyborze i zakupie oprogramowania przydatnego do prowadzenia działalności gospodarczej
 • monitoring należności