BHP

  • szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców
  • pomiary natężenia światła
  • zgłoszenie pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy
  • opracowywanie regulaminów pracy i płacy