Kadry

  • prowadzenie akt osobowych pracowników
  • sporządzanie pasków wynagrodzeń
  • przygotowywanie dokumentów związanych z podpisywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę
  • sporządzanie odpowiednich aneksów do umów
  • dbanie o terminowość badań lekarskich i szkoleń BHP
  • wyliczanie i kontrolowanie przysługujących dni urlopowych
  • wystawianie zaświadczeń o zarobkach
  • sporządzanie świadectw pracy