Karta podatkowa

 • rejestracja i aktualizacje firmy w Urzędzie Skarbowym (NIP-2, NIP-1,VAT-R , VAT-R/UE), Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ( ZPA, ZFA, ZUA, ZIUA, ZCNA, ZCZA, ZWUA, ZZA, ZIPA, ZWPA, ZBA, ZAA), Urzędem Statystycznym (REGON)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji zakupu podatku od towarów i usług
 • prowadzenie rozliczeń z pracownikami
 • sporządzanie deklaracji podatkowych: NIP, VAT, PIT (PIT-16A)
 • sporządzanie odpowiednich deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dostarczanie w/w deklaracji do właściwych Urzędów
 • bezpośrednie informowanie o kwotach podatków i składek ZUS do zapłacenia za dany okres
 • sporządzanie przelewów na w/w płatności

oraz

 • wystawianie faktur sprzedaży i faktur korygujących sprzedaż
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • potwierdzanie sald z poszczególnymi kontrahentami
 • wystawianie not korygujących
 • wystawianie not odsetkowych i ponagleń do zapłaty
 • księgowanie wyciągów bankowych złotówkowych i walutowych
 • rozliczanie ewidencji przebiegu pojazdów
 • sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi , Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym
 • obsługa kontroli Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych