Płace

 • sporządzanie skróconych i szczegółowych list płac osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenie
 • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • bezpośrednie informowanie o kwotach wynagrodzeń do wypłaty
 • bezpośrednie informowanie o kwotach podatków i składek ZUS do zapłacenia za dany okres
 • sporządzanie przelewów na w/w płatności
 • reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi , Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA)
 • sporządzanie deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4)
 • dostarczanie w/w deklaracji do właściwych Urzędów
 • elektroniczna wymiana dokumentów z ZUS

oraz

 • deklaracji PFRON
 • sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • obsługa kontroli Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych