Rejestracja firmy

Założenie firmy
Osoba fizyczna
Spółka cywilna
(umowa spółki)
Sp. z o.o.
Sp. jawna
Sp. komandytowa
Notariusz (podpisanie umowy)
Stowarzyszenie
Fundacja
Wpis do centralnej ewidencji i informacji gospodarczej Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (Rejestr Przedsiębiorców) Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (Rejestr stowarzyszeń i fundacji)